راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

1-  برای اتصال ژنراتورهای القایی به شبکه ، سرعت  ژتراتور تدریجا افزایش داده می شود و پس از آنکه  لغزش ژنراتور از مقدار معینی کمتر شد  ژنراتور به شبکه متصل می گردد .

جریان هجومی در لغزش های کوچک نیز وجود داردحتی اگر ژنراتور در اتصال به شبکه کاملا سنکرون شده باشد این جریان دو برابر جریان حالت روتور قفل شده است و خیلی زود از بین می رود ( حداکثر بعد از 10سیکل)

نرم افزارهای آنالیز صوت

2-  اتصال کوتاه  سه فاز ناگهانی : وقتی اتصال کوتاه در ژنراتور القایی حین بهره برداری بروز کند جریان های تحریک سایر منابع از بین می روند .

به هر حال فلوی مغناطیسی هسته آهنی فورا به نقطه صفر کاهش نمی یابد بنابر این یک جریان اتصال کوتاه در مدت فوق العاده کوتاه ، جاری می گردد تا به نقطه صفر می رسد .

3-  اتصال کوتاه  تک فاز : وقتی اتصال کوتاه بین دو نقطه رخ می دهد حداکثرجریان  اتصال کوتاه  3√ برابر جریان روتور قفل شده خواهد بود .

4-  پدیده خود تحریکی : خود تحریکی هنگامی بروز می کند که  ژنراتور و  کندانسورها با هم از سیستم قطع شوند در نتیجه عایق ژنراتور یا  کندانسورها با  افزایش ولتاژ آسیب می بینند  .

خود تحریکی در حالتی بوجود می آید که  ژنراتور توسط پیش فازی که  کندانسور(خازن) تحویل می دهد تحریک شود ، مقدار این ولتاژ با استفاده از  منحنی اشباع بی باری ژنراتور و مشخصه های ولتاژ جریان کندانسور تعیین می شود .

در ژنراتور های القایی  قطع بار به معنی قطع جریان تحریک در چند  دوره  است . این پدیده ازبروز صدمات به عایق در اثر ولتاژ اضافی جلوگیری می کند ، بعلاوه هیچ افزایشی درفرکانس با توجه به کاهش سطح ولتاژ بوجود نخواهد آمد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *