پروژه های انجام شده

جهت مشاهده پروژه ها ؛ روی عناوین مورد نظر کلیک نمایید:

پروژه های نیروگاهی
ردیفنام شرکتتعدادنوع دستگاهتوان دستگاهنوع موتور
1ایران مال20دیزل ژنراتور2250kVACummins
2سازمان آب و برق خوزستان3دیزل ژنراتور2250kVACummins
3مپنا- نیروگاه عسلویه2دیزل ژنراتور1400kVAPerkins
4مپنا- نیروگاه طوس2دیزل ژنراتور1400kVAPerkins
5مپنا- نیروگاه غرب کارون2دیزل ژنراتور1400kVAPerkins
6مپنا- نیروگاه سبلان2دیزل ژنراتور1400kVAPerkins
7مپنا- نیروگاه چابهار2دیزل ژنراتور700kVACummins
8فراب- نیروگاه سد داریان1دیزل ژنراتور1100kVACummins
9نیروگاه سیار (وزارت نیرو)1دیزل ژنراتور3000kVAMTU
10نیروگاه طرشت1ژنراتور گازسوز2250kVAJENBACHER
11توزیع نیروی برق مشهد1ژنراتور گازسوز825kVAMAN
12قدرت توان فرید3ژنراتور گازسوز3000kVAMTU
13زیبد تیلا3ژنراتور گازسوز2250kVAMTU
14آرخایول تبریز2ژنراتور گازسوز3000kVAMWM
15طلایه داران اقلیم پارسه2ژنراتور گازسوز825kVALIEBHERR
پروژه های مخابراتی و الکترونیکی
ردیفنام شرکتتعدادنوع دستگاهتوان دستگاهنوع موتور
1شبکه خبری پرس تی وی2دیزل ژنراتور1410kVACummins
2ارتباطات سیار ایران1
1
150
34
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور
مولد برق پرتابل
275kVA
350kVA
17kVA
8kVA
Cummins
Cummins
Lister Petter
Lombardini
3ایرانسل40دیزل ژنراتور15kVAPerkins
4رایتل2دیزل ژنراتور2250kVACummins
5خدمات انفورماتیک ایران1دیزل ژنراتور350kVACummins
7آسان پرداخت پرشین
2دیزل ژنراتور350kVACummins
8مهندسی صفر و یک پرداز1ژنراتور گازسوز550kVACummins