تاریخچه شرکت کامینز

کامینز، شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که درسال ۱۹۱۹ بنیان نهاده شد ، انتخاب این اسم به دلیل نام موسس شرکت که کلسی لیل کامینز میباشد، انتخاب شده است. این شرکت نوپا برای اولین بار قابلیت تجاری اثبات نشده تکنولوژی موتور را که دو دهه پیشتر توسط رادولف دیزل اختراع شده بود، نشان داد. خوشبختانه کلسی کامینز که یک مکانیک خود آموخته و مخترع بود، قدرت بینش خود را با فردی با پشتوانه مالی سهیم کرد تا به آن تحقق بخشد.

ویلیام گلنتون ایروین، بانکدار موفق محلی و سرمایه گذاری بود که پیش از این فعالیت های مکانیکی و فروشگاه اتومبیل کامینز را از لحاظ مالی پشتبانی کرده بود. پس از یک دهه بی نظمی در زمان شروع، زمانی که موتور دیزل شکست خورده بود تا موفقیت تجاری خود را حفظ کند، یک حرکت غرورآمیز بازاریابی توسط کلسی کامینز موجب نجات شرکت شد.

تاریخچه شرکت کامینز

کامینز، شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که درسال ۱۹۱۹ بنیان نهاده شد ، انتخاب این اسم به دلیل نام موسس شرکت که کلسی لیل کامینز میباشد، انتخاب شده است. این شرکت نوپا برای اولین بار قابلیت تجاری اثبات نشده تکنولوژی موتور را که دو دهه پیشتر توسط رادولف دیزل اختراع شده بود، نشان داد. خوشبختانه کلسی کامینز که یک مکانیک خود آموخته و مخترع بود، قدرت بینش خود را با فردی با پشتوانه مالی سهیم کرد تا به آن تحقق بخشد.

ویلیام گلنتون ایروین، بانکدار موفق محلی و سرمایه گذاری بود که پیش از این فعالیت های مکانیکی و فروشگاه اتومبیل کامینز را از لحاظ مالی پشتبانی کرده بود. پس از یک دهه بی نظمی در زمان شروع، زمانی که موتور دیزل شکست خورده بود تا موفقیت تجاری خود را حفظ کند، یک حرکت غرورآمیز بازاریابی توسط کلسی کامینز موجب نجات شرکت شد.

Engine ModelModelkvakW

S3.8-G6

NC55

5544

S3.8-G7

NC66

6653

6BTA5.9-G5.pdf

NC110

11088

6BT5.9-G2

NC110C

11088

6BTAA5.9-G6

NC150

150120

6BTAA5.9-G2

NC150C

150120

6BTAA5.9-G7

NC170

170136

6CTA8.3-G2

NC200C

200140

6CTAA 8.3-G7

NC220

220176

QSL 9-G3 NR3

NC275

275220
QSL9-G5NC350350280
NTA855-G4NC400400320
QSX15-G8NC550550440
VTA28-G5NC700700560
VTA28-G6NC825825660
QSK23-G3NC880880704
QSK23-G3NC900900720
QST30-G4NC11001100880
KTA 38-G5NC1100K1100880
KTA50-G3NC140014001120
KTA50-G8NC165016501320
QSK60-G4NC225022501800
QSK60-G13NC250025002000