– محاسبه بار مصرفی و پیشنهاد دیزل ژنراتور با توان بهینه، متناسب با نوع مصرف و شرایط محیطی
– بازدید از سایت محل نصب دیزل ژنراتور و ارائه راهکارهای مهندسی جهت نصب بهینه تجهیزات
– تهیه نقشه اتاق نصب شامل جانمائی و ابعاد فونداسیون و مسیر ترنچ‌ها و محل استقرار تانک سوخت و نصب منبع اگزوز
– بازدید دریچه‌های هوای ورودی و خروجی متناسب با ابعاد رادیاتور و قدرت موتور
– طراحی و بازدید لوورهای ورودی و خروجی هوا
– اطمینان از نصب دستگاه به صورت مناسب بر روی فونداسیون
– طراحی و اجرا یا نظارت بر اجرای صحیح خط اگزوز و لرزه‌گیر آکاردئونی و سایلنسر و ساپورت‌های نگهدارنده منبع اگزوز
– اجرای وایرینگ فرمان حد فاصل دیزل ژنراتور (با دیزل ژنراتور دیگر) نصب شده و یا سیار
– بازدید آب، روغن و ادوات دوار جهت استارت

آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات

– آشنایی با عملکرد و رفتارهای دیزل ژنراتور و تابلوی کنترل
– آشنایی کامل کاربردی برد کنترل Deep Sea انگلستان ، ComAp لهستان و Deif دانمارک
– تجزیه و تحلیل انواع خطاهایی که ممکن است به وجود بیاید و آموزش امکان رفع آن در حد کاربردی
– آموزش جدول نگهداری و سرویس زمانی دستگاه و نیز زمان تعویض فیلترها و قطعات مصرفی
– ارائه جزوه آموزشی