در خواست خدمات دوره ای

سرویس و نگهداری مداوم و منظم از تجهیزات باعث طول عمر تجهیز خواهد شد. این شرکت با ارائه برنامه زمانبندی و بازدیدهای دوره ای همواره در کنار مشتری محترم خواهد بود. جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه خدمات دوره ای لطفا ً با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
  • شماره فیلتر سوختتعداد فیلتر سوختشماره فیلتر روغنتعداد فیلتر روغنشماره فیلتر هواتعداد فیلتر هوا 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .