نما ماد پاسارگاد

تابلو سنکرون (پارالل)

تابلو سنکرون اساسا تابلویی است که میتوان با آن از مجموع توان های تولید شده توسط مولد های مختلف بهره برد .

برای سنکرون کردن و استفاده به صورت موازی از چند مولد به طور کلی نیاز به یک بخش فرمان و یک بخش قدرت میباشد که قسمت مربوط به فرمان را در حال حاظر بردهای کنترلی سنکرون  که با برند های مختلفی در بازار است انجام میدهند و قسمت مربوط به قدرت توسط کلید های قدرت و هادی های هدایت کننده نصب شده در تابلو سنکرون.

اگر بخواهیم خیلی ساده و مختصر در مورد این تابلو و نحوه کارکردش توضیح بدهیم به این صورت است که  فرض کنید دو عدد دیزل ژنراتور دارید که میخواهید از مجموع توان تولید شده توسط آن ها استفاده کنید.

لازم به ذکر است که در پروسه سنکرون کردن چند مولد با یکدیگر حفاظت های خاصی را باید رعایت کرد. که در صورت عدم انجام این حفاظت ها خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری ممکن است پیش بیاید