موتور ژنراتور چیست

موتور ژنراتور که گاهاً به جای واژه دیزل ژنراتور استفاده می شود ، در واقع یکی از قسمت های اصلی این دستگاه می باشد . موتور ژنراتور به عنوان وسیله ای الکترومکانیکی ، با سوزاندن سوخت فسیلی موجود در تانک خود و تولید انرژی جنبشی و نیروی مکانیکی محوری ، نیروی لازم برای حرکت دینام و تولید الکتریسیته را مهیا می کند . این همکاری میان قسمت مکانیکی و قسمت الکتریکی دستگاه سبب شده است تا به تنظیم این دو دستگاه و نحوه همکاری آن ها توجه ویژه ای شود . در این عمل که به کوپله کردن معروف می باشد ، در صورتی که توان موتور از ژنراتور بیشتر باشد ، مصرف سوخت از حد نیاز بیشتر شده و هزینه های کارکرد دستگاه افزایش می یابد و در صورتی که توان ژنراتور از موتور بیشتر باشد ، با توجه به بیشینه نشدن قدرت خروجی هزینه گزافی برای خرید ژنراتوری پر ظرفیت صرف شده است . در نتیجه تنظیم و انتخاب این دو عامل به عنوان اصلی حائز اهمیت گام اول در خرید دیزل ژنراتور می باشد . نوع سوخت و نوع سوپاپ های مورد استفاده در دیزل ژنراتور نیز عامل مهم دیگری انتخاب آینکه موتور ژنراتور چیست می باشد . در مورد نوع سوخت که اغلب از مشتقات نفتی گرفته می شوند می توان گفت که این محصولات از دایره گاز طبیعی ، گازوئیل ، روغن‌های سوخت و گاز چوب خارج نبوده و معمولاً از یکی از این گزینه ها برای تامین انرژی شیمیایی مجموعه استفاده می شود . در حالی که دیزل ژنراتور های مختلف بطور میانگین برای هر کیلو وات ساعتی که کار می کنند 0.25 تا 0.45 لیتر از سوخت مصرفی خود را می سوزانند ، انتخاب موتوری کم مصرف و بهینه سوز در کنترل هزینه ها نقش تاثیر گذاری ایفا می کند . سوپاپ های مذکور که به دو مدل Overhead Valve ، OHV یا تعبیه شده در سر سیلندر و Overhead Valve none ، non-OHV یا تعبیه شده در بدنه موتور تقسیم بندی می شوند ، با داشتن طراحی های متفاوت ، مکانیزم غیر مشابه ، کیفیت های مختلف ، سطوح انتشار نا همسان و سلیقه کاربران انتخاب می شوند ، هرچند نمونه OHV از سایر رقبای خود گرانتر می باشد .