نحوه تولید برق توسط ژنراتور

نحوه تولید برق توسط ژنراتور
شاید تاکنون نتایج فراوانی از نحوه تولید برق توسط ژنراتور در اینترنت مشاهده کرده و تعداد زیادی از آن ها مطالعه کرده باشید ، با این حال با غرق شدن در اصطلاحات علمی و قوانین فیزیکی به اصل مطلب پی نبرده باشید . به همین دلیل قصد داریم تا با شرح نحوه تولید برق توسط ژنراتور به زبانی ساده ، به شناخت ساختار دیزل ژنراتور توسط مخاطبین خود کمک کنیم .
در مقالات پیشین به کراّت در خصوص اجزای یک دیزل ژنراتور صحبت شده است ، با این حال لازم به یاد آوریست که اصلی ترین زیر مجموعه های آن دو بخش مکانیکی و الکتریکی این دستگاه می باشند . در بخش مکانیکی ، با ساختاری مواجه هستیم که از چند پیستون تشکیل شده است . این موتور های عموماً چهار زمانه (مکش بنزین – فشرده سازی آن – تحریق – آزاد سازی انرژی و دود ) با سوزاندن بنزین ، پیستون های داخل سیلندر را به حرکت در می آورند . از آنجایی که این پیستون ها به یک میل لنگ واحد متصلند ، با تقویت نیروی یکدیگر ، به چرخش این سامانه کمک می کند . در وسایل نقلیه ، این حرکت دورانی طی تبدیل های گوناگون به چرخ ها منتقل شده و اتومبیل به حرکت در می آید ، اما در ساختار دیزل ژنراتور ها ، این حرکت پایه و اساس نحوه تولید برق توسط ژنراتور می باشد .
می دانیم که در ژنراتورها سیم پیچ های فراوانی وجود دارد . از سویی دیگر دانستیم که با ورود یک حلقه رسانا به میدان مغناطیسی این سیم پیچ ها و تغیر زاویه آن (یا بالعکس) ، الکتریسیته بوجود می آید . حال فرض کنید که میل لنگ مذکور پس از ورود به موتور الکتریکی ، در انتهای خود دارای حلقه ای فلزی باشد که با هر بار چرخش سبب تولید برق می شود . از آنجایی که یک حلقه تنها یک لوپ داشته و طی نموداری سینوسی به صورت متناوب (و نه خطی) الکتریسیه تولید می کند ، تولید کنندگان دیزل ژنراتور دو حلقه دیگر نیز به انتهای میل لنگ اضافه می کنند تا با هر دور گردش این جسم سه سیکل الکتریسیته تولید گردد و برق مورد نیاز مصرف کنندگان تامین شود . در نهایت می توان گفت که نحوه تولید برق توسط ژنراتور در اثر همین دوران نهایی می باشد .