راندمان دیزل ژنراتور

راندمان دیزل ژنراتور

راندمان دیزل ژنراتور زمانی که انسان از سنگ ، چوب و سایر مشتقات آن ها به عنوان ابزاری برای سهولت در جابجایی اجسام ، دفاع از خود در برابر سایر جانوران ، ساخت سرپناه ، آتش افروزی ، طبخ غذا و … استفاده کرد ، در حقیقت تعریفی بدوی از “ماشین” و ابزار ارائه داد . اگرچه این وسایل ساختار ساده ای داشته و به راحتی در محیط پیرامون وی یافت می شدند ، اما به دلیل سهولت انجام کاری که برای انسان با دستانی خالی دشوار بود در زمزه اولین ابزار آلات کاربردی وی جای می گرفتند . از آن زمان تا کنون ، توانایی انسان در ساخت ماشین آلات مختلف (مثلاً دیزل ژنراتور) ، بهره گیری از نقشه های مهندسی ، مونتاژ قطعات متعدد و کار تحت مکانیزمی پیچیده چنان پیشرفتی داشته است که اینک جای ادوات مذکور در موزه های باستانی می باشد ، تغییری که دلیل ساده ای برای وقوع آن وجود داشت ؛ دلیلی تحت عنوان راندمان .

بدون شک همه ما در پی انجام کارها در زمانی اندک (سرعت بالا) ، حداکثر صرفه جویی در هزینه (که با صرفه جویی در مصرف مواد اولیه ، سوخت دستگاه یا تعداد ساعات کار اپراتور ها میسّر می شود) و عدم نیاز به تعمیرات و نگهداری متعدد در بلند مدت هستیم . این عوامل در کنار یکدیگر بیان می دارند که نسبت کار خروجی به کل کار ورودی هرچه بیشتر باشد ، دستگاه مورد نظر دارای مقبولیت بیشتریست ، لذا از این کمیت که آن را با نام بازدهی یا “راندمان” می شناسیم برای سنجش کیفیت یک دستگاه استفاده می گردد .

راندمان دیزل ژنراتور به بیانی ساده به نسبت میان خروجی محصول بر حسب وات و ورودی آن یا میزان انرژی آزاد شده در اثر سوخت دیزلی گفته می شود . بدیهیست هرچه این عدد بزرگتر بوده و به 1 نزدیکتر باشد (در تئوری حداکثر این عدد می تواند یک باشد که عملاً ساخت چنین وسیله ای تا کنون عملی نشده و حداقل آن نیز صفر می باشد ، بدین معنا که کل انرژی ورودی را تلف کرده و کار مفیدی انجام نمی پذیرد) ، دستگاه مزبور دارای کیفیت بهتری بوده و توانایی بیشتری در تبدیل سوخت به الکتریسیته دارد . در همین رابطه راندمان دیزل ژنراتور زمانی افزایش می یابد که ده ها بخش مختلف آن آنچنان در کنار یکدیگر با بیشترین هماهنگی و کمترین اصطکاک کار کنند که انرژی کمی صرف لغزش آن ها روی یکدیگر و گرم شدن دستگاه گردد . بی تردید علاوه بر جنس قطعات مصرفی ، نحوه ساخت و کالیبره کردن آن ها ، دقت و حساسیت مجموعه سازنده روی تولیدات انبوه خود ، سرویس مستمر دستگاه در دوره های زمانی مشخص و استفاده از آن در محیطی متناسب با توانایی های دیزل ژنراتور ، طریقه کوپله و همخوانی قسمت مکانیکی با بخش الکتریکی دستگاه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است .