دیزل ژنراتور در کشور

دیزل ژنراتور در کشور :کشور ما یکی از خاص ترین مناطق دنیا برای تولید برق می باشد . چنانچه قصد تولید برق با پنل های خورشیدی را داشته باشیم ، صدها کیلومتر مربع کویری در اختیار داریم که رکورد های خارق العاده ای از گرما ( به معنای تابش بلند مدت ، مستمر و با کیفیت نور خورشید) را به جای گذاشته است ؛ اگر بخواهیم به کمک نیروی باد و آسیاب های امروزی برق تولید کنیم شهرهایی مانند رودبار و منجیل را در اختیار داریم و حتی اگر تنها راه تولید برق را توربین های آبی بدانیم (با وجود انتقادات فراوانی که بخشی از آن ها نیز به حق می باشند) باز هم سدهای متعددی در سراسر کشور داریم که می توانند چرخه تولید الکتریسیته را بچرخانند . این در حالیست که حتی اگر قدرت نیروگاه های اتمی را کنار بگذاریم ، استفاده از سوخت های فسیلی در ژنراتورهای غول پیکر نیز راه دیگری برای تولید این نعمت بی جایگزین می باشد .
اگرچه ذکر عوامل فوق در کنار ده ها راه دیگر تولید برق بسیار ایده آل و آرمانی می باشد ، اما وجود برخی سو مدیریت ها و عدم استفاده صحیح از این پتانسیل سبب شده است تا با قطعی گاه و بی گاه برق نیز مواجه شویم . اگرچه نمی توان از نقش عموم مردم به عنوان عمده مصرف کنندگان این پدیده با ارزش گذشته و آن را کتمان کرد ، اما با عدم وجود فرهنگ سازی و برنامه ریزی بلند مدت نمی توان امیدی به تاثیرگذاری بسزای این راهکار (صرفه جویی کاربران) داشت .
وجود قطعی های مذکور سبب شده است تا جای خالی دیزل ژنراتور در کشور و در مجتمع های پر سکنه ، پر رفت و آمد و پر مصرف بسیار حس شده و مدیران مجتمع های مذبور خود به فکر تامین این انرژی در زمان های قطعی افتند .در مجموعه های فراوانی همچون مجتمع های آموزشی ، درمانی ، تفریحی و … نبود برق خسارات زمانی ، مالی و حتی جانی فراوانی به جای می گذارد ، لذا دیزل ژنراتور در کشور امکان مقابله با این معضل بزرگ را فراهم می آورد .از سویی دیگر دیزل ژنراتور در کشور سبب می شود تا برخی کارخانه ها که از برق سه فاز محرومند و یا سایت های عمرانی دور از شهر که امکان استفاده از برق دولتی را ندارند ، با توسل به دیزل ژنراتور ، انرژی مورد نیاز خود را تامین و به ادامه فعالیتشان مشغول شوند .