دیزل ژنراتور در تهران

دیزل ژنراتور در تهران : برای همه ما پیش آمده است که تا زمانیکه از نعمتی برخورداریم قدر آن را نداسته و در فقدان آن به اهمیتش پی می بریم . این ویژگی که یکی از خصوصیات ذاتی انسان هاست برای پدیده های گوناگون خودنمایی می کند ؛ گاهی این پدیده از دادن سلامتی و یا یکی از عزیزان است ، گاهی از دست دادن کالایی با ارزش مادی یا معنوی فراوان و گاه محصولی به ظاهر بی اهمیت اما در باطن بسیار مهم و حیاتی مانند همین انرژی الکتریکیست . این مقدمه از این روی بیان شد که در ماه های اخیر ، با توجه به گرمای هوای تهران ، اکثر قریب به اتفاق پایتخت نشینان سیستم های تهویه مطبوع خود به ویژگی کولرهای آبیشان را به مدتی طولانی روشن می گذاشتند . این عامل در کنار عدم امکان رها سازی آب پشت سدها (که برق تولید می کرد اما آب مورد نیاز کشور در اوج فصل گرما و دوره خشکسالی را از دست می داد) و عواملی مشابه سبب شد تا اداره برق به منظور تقسیم عادلانه این انرژی به نوعی آن را جیره بندی کرده و ساعاتی از شبانه روز برق برخی مناطق را قطع نماید ، همان برقی که در زمستان به کشورهای همسایه صادر می شود اما به دلیل رشد نرخ مصرف در تابستان و سه برابر شدن این میزان استفاده نه تنها برای مصارف داخلی کافی نیست ، بلکه با کمبود آن نیز رویرو می شویم . اگرچه برای مقابله بلند مدت برای حل این مشکل از موضوعات متعددی از قبیل مصرف صحیح در زمان پیک انرژی ، تعدیل استفاده از وسایل برقی و اصلاح الگوی مصرف مطرح می شود ، اما این مقاله به اندازه بضاعت خود تنها راه های جبران این کمبود در کوتاه مدت را بیان می دارد . دیزل ژنراتور در تهران به عنوان این راه حل زود بازده سبب می شود تا به جز ساختمان هایی نظیر آتش نشانی یا بیمارستان ها که به این سامانه تجهیزند ، ابنیه مسکونی ، تجاری و آموزشی نیز امکان ادامه فعالیت در شرایط قطع برق را داشته باشند . فرض کنید مجموعه ای خصوصی دارای صد کارمند بوده که میانگین پرداختی به آن ها در ازای هر روز مبلغ 56 هزار تومان می باشد (این مبلغ برای درک بهتر مثال انتخاب شده است). حال اگر این کارمندان در زمان فعالیت 8 ساعته روزانه خود با 2 ساعت قطعی برق روبرو شوند ، بدین معناست که این کارفرما به ازای این قطعی برق برای هر کارمند به اندازه 14.000 تومان ضرر کرده است که در مجموع صد پرسنل به 1.400.000 تومان می رسد . شاید در نظر اول این مبلغ برای مجموعه ای با این عظمت به چشم نیاید ، اما وقتی این چرخه برای 26 یا 27 روز کاری تکرار شود این مجموعه عملاً 40 الی 45 میلیون تومان ضرر کرده است ، در حالی که کارهای عقب افتاده حساب نشده ، امکان اضافه کاری کارگران وجود داشته و به دلیل کاتوره ای (رندوم)  بودن قطعی برق امکان برنامه ریزی دقیقی نیز وجود ندارد . نکته جالب دیزل ژنراتور در تهران در اینجاست که این مثال به خوبی بیان می دارد که ارزش برق تا چه حدی بوده و از آن مهمتر با خرید دیزل ژنراتور تا چه میزان می توان در مخارج صرفه جویی کرد ، محصولی که هزینه های خرید آن در مواردی با میزان ضرر و زیان مجموعه فوق برابری می کند .