دیزل ژنراتور با موتور Cummins

nmp-co.com-cummins

nmp-co.com-cummins

Gen set
Model

 :0.8cosØ
KVA

KW

Engine

Engine Model

Prime

Standby

Prime

Standby

55 C

50

55

40

44

Cummins

S 3.8 – G6

66 C

60

66

48

53

Cummins

S 3.8 – G7

110 C

100

110

80

88

Cummins

6BTA 5.9 – G5

175 C

160

175

128

140

Cummins

6BTAA 5.9 – G5

200 C

180

200

144

160

Cummins

6CTA 8.3 – G2

250 C

225

250

180

200

Cummins

6CTAA 8.3 – G2

350 C

300

350

240

280

Cummins

QSL 9 -G5

400 C

360

400

288

320

Cummins

NTA 855 – G4

500 C

455

500

364

400

Cummins

QSX 15 – G6

550 C

500

550

400

440

Cummins

QSX 15 – G8

700 C

638

700

510

560

Cummins

VTA 28 – G5

825 C

750

825

600

660

Cummins

VTA 28 – G6

880 C

800

880

640

704

Cummins

QSK 23 – G3

1100 C

1000

1100

800

880

Cummins

QST 30 – G4

1410 C

1280

1410

1024

1128

Cummins

KTA 50 – G3

1675 C

1500

1675

1200

1340

Cummins

KTA 50 – G8

2250 C

2000

2250

1600

1800

Cummins

QSK 60 – G4

2500 C

2000

2500

1600

2000

Cummins

QSK 60 – G13

دیزل ژنراتور