دستگاه های گاز ژنراتور

nmp-co.com-gaz

nmp-co.com-gaz

Gen set
Model

 :0.8cosØ
KVA

KW

Engine

Engine Model

Prime

Standby

Prime

Standby

8 BG

6

8

4.8

6.4

B & S

Vanguard

10 BG

8

10

6,4

8

B & S

Vanguard

17 BG

15

17

12.4

13.6

B & S

Vanguard

33 LG

30

33

24

26.4

LOVOL

1004 NG

45 LG

41

45

33

36

LOVOL

1006 NG

28 GM

25

28

18

20

GM

430

40 GM

36

40

29

32

GM

643

60 GM

54

60

45

50

GM

857

80 PG

72

80

58

65

PSI

881L

100 PG

90

100

72

80

PSI

PSI

158 DG

143

158

114

126

Doosan

GE 08 TI

210 DG

190

210

152

168

Doosan

GE 12 TI

275 DG

250

275

200

220

Doosan

GV 158 TI

350 DG

320

350

256

280

Doosan

GV 180 TI

428 DG

387

428

309

342

Doosan

GV 222 TI