تجهیزات نیروگاهی

تجهیزات و ملزومات نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی

دیزل ژنراتور مولد گازسوز
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور مولد گازسوز

 قطعات یدکی توربین های گاز و بخار

انواع الکتروموتور
دیزل ژنراتور