آموزش تعمير و نگهداري ديزل ژنراتور

آموزش تعمير و نگهداري ديزل ژنراتور

آموزش تعمير و نگهداري ديزل ژنراتور به آموزش مجموعه نکات و اقداماتی گفته می شود که رسیدگی منظم و دوره ای به قطعات یک دیزل ژنراتور و تعویض اجزای تحت فرسایش آن در تاریخی مشخص را در پی دارد . Preventive Maintenance یا تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با این دیدگاه وارد عمل می شود که هزینه اندک امروز در اثر چشم پوشی و عدم توجه به هزینه سنگین فردا تبدیل خواهد شد لذا با بررسی عوامل مختلف و مشاهده کوچکترین نشانه های دردسر ، اپراتور مربوطه را به گزارش خرابی و یا رفع آن موظف می کند . علاوه بر این آموزش تعمير و نگهداري ديزل ژنراتور به کاربران این دستگاه از یک سو عمر مفید دستگاه دیزل ژنراتور را زیاد کرده و از سویی دیگر بازدهی آن را در حد مطلوبی نگه می دارد . بی تردید نمی توان در هر ساختمان مسکونی ، اداری ، تجاری ، آموزشی ، درمانی و … به موازات نصب یک مولد دیزلی تکنسینی به منظور مراقبت دائم از آن استخدام کرد ، از سویی دیگر نیز نمی توان تا زمان تخریب دستگاه و خسارت دیدن مالک آن صبر کرد ، لذا آگاهی کارگران ، کارمندان ، ساکنین و کلیه کاربران از نحوه کار مطلوب این وسیله می تواند از بروز یک اتفاق نامطلوب جلوگیری کند . از نکات جالب توجه این اقدامات می توان به سادگی آن ها اشاره کرد ؛ در نظر اول شاید استفاده از کابلی مرغوب ، عدم بار دهی اضافه به دستگاه ، خاموش کردن دوره ای دستگاه – به صورت اتوماتیک یا دستی – به منظور سرد شدن آن ، نگه داشتن دمای دستگاه در حدی استاندارد ، توجه به فشار استاندارد روغن ، استفاده از زمان سنج برای نمایش زمان کار دستگاه ، توجه به آلودگی صوتی آن ، تحلیل کیفیت دود و حرارت خروجی دستگاه ، جلوگیری از ریزش روغن بر روی دستگاه یا زمین و … مجموعه ای از اقدامات پیش پا افتاده و ساده به نظر برسد ، اما در نهایت به بهبود عملکرد دستگاه که همان هدف بکار گیری نگهداری و تعمیرات است می انجامد .